Elegan tuotantotiloja on laajennettu syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana. Laajennus mahdollistaa liiketoiminnan kasvun ja laajemman tuotevalikoiman.

Laajennushanke mahdollisti myös samaan aikaan toteutetun rinnakkaishankkeen, jossa uusittiin myös tuotannon laitekantaa ja käynnistettiin uusi levylinjasto.

Laajennuksen myötä tuotantotilojen lämmin pinta-ala kasvoi 200 m², joka mahdollistaa uusien laitteiden lisäksi myös suuremman materiaalivaraston sekä suuremmat tilat lähettämön käyttöön.  Näillä muutoksilla tuotannon ostoja ja valmistusta voidaan paremmin optimoida ja toimintaa tehostaa.

– Laajennetut tuotantotilamme ovat auttaneet meitä suunnittelemaan tuotannon layoutin paremmin toimivaksi. Lisätila tuotannossa helpottaa järjestyksen ylläpitoa ja lisää työturvallisuutta, toteaa Liiketoimintajohtaja Mikko Törmälä.

Kehityshankkeen toteutuminen vaikuttaa liiketoimintaan ja työpaikkoihin positiivisesti. Elega hakee tälläkin hetkellä tuotantoon uusia osaajia. Käythän tutustumassa tehtävään osoitteessa: https://elega.fi/tyopaikat/

Hankkeeseen saatiin tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.

 

Lisätila tuotannossa auttaa ylläpitämään järjestystä