Suomi on jälleen voittanut jääkiekon MM-kultaa ja tästä myös legendaarinen valmentaja Erkka Westerlund on innoissaan.

Erkka on tunnettu ja arvostettu urheiluvalmentaja ja toimii nykyään puhujana tuoden esiin johtamisen näkökulmia.

Erkka on toiminut myös Elegan hallituksessa vuodesta 2020 asti. Muutaman vuoden aikana taidot jotka legendaariselta valmentajalta on kertynyt urheilu-uralta ovat hyötykäytössä myös yritysmaailmassa.

– Elegalla on todella hyvä työilmapiiri ja työskentely on sujunut todella hyvin, kertoo Erkka

Tapa johtaa yritystä sekä työntekijöitä on muuttunut todella paljon vuosien aikana. Ennen on johdettu tyylillä, jossa työntekijöille ikäänkuin käsketään mitä heidän tulee tehdä, nykyään pyritään suosimaan keskustelevaa ja vuorovaikutteista johtamistyyliä.

Rekrytointi haasteena tiimin rakennukselle

Yksi yritysmaailman haasteista on uusien työntekijöiden rekrytointi. Rekrytoinissa tulee ottaa huomioon, että rakennetaan tiimiä ja työntekijöillä tulee olla halu kasvaa rooliinsa. Aina ei tarvitse olla valmis osaaja, tahto kehittyä on ratkaisevassa asemassa.

Nämä arvot ovat myös Elegalle tärkeitä ja tuki uusille työntekijöille kasvaa oman osa-alueensa huippuosaajiksi annetaan vuorovaikutuksella ja keskustelulla. Tässä on tärkeää, että yrityksen brändi ja mielikuva on rakennettu niin, että se vetää työnhakijoita puoleensa.

Elegan toiminnassa pyritään jatkuvasti kehittämään oman toiminnan ja tekemisen laatua, jotta pystyttäisiin houkuttelemaan hyviä osaajia.

– Kilpailu työmarkkinoilla hyvistä työntekijöistä on kova, toteaa Erkka

Erkka on huomannut, ettei ero valmentamisen ja johtamisen välillä ole suuri ja näistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä.

– Hakuprosessissa ensimmäinen prioriteetti on sisäinen motivaatio ja henkinen hyvinvointi, jotta saataisiin pitkäaikainen ja hyvä tiimipelaaja yritykseen, kertoo Erkka

Nämä arvot tulee pitää myös mielessä palkkauksen jälkeen. Jotta tiimi toimii hyvin, tulee hyvän johtamisen jatkua myös työuran aikana.

Tulevaisuudessa Erkka odottaa, että vuorovaikutusta ja keskustelua käytetään yhä enemmän johtamisen työkaluna.

Jääkiekon suhteen Erkka on toiveikas Suomen tulevaisuudesta, mutta myös realisti.

– Suomella on paljon mahdollisuuksia. Ei tällainen voittoputki ikuisesti kestä, mutta ei se ole myöskään heti loppumassa.

Lue lisää Erkka Westerlundista blogistamme!

Erkka Westerlund aloittaa Elegan hallituksessa!