Arvonta: Voita 4000€ arvoinen keittiöuudistus!

Vastuullisuus

Meillä Elegalla vastuullisuus on osa ydintoimintaamme ja arvojamme. Tarjoamme asiakkaillemme konseptimme mukaisen keittiöuudistuksen, joka mahdollistaa sen, että keittiön runkorakenteet säilytetään ja näin keittiöremontti on vähäpäästöisempi vaihtoehto perinteisemmälle kaiken uudistavalle keittiöremontille. Kotimaisuus antaa meille hyvän pohjan eri vastuullisuuden osa-alueista huolehtimiseen.

Tekemämme keittiöuudistuksen hiilijalanjälki on noin 26 % pienempi kuin tekemämme kokonaan uusitun keittiön hiilijalanjälki.*

*Hiilijalanjälki laskettu konsulttitalo Greenstepin toteuttamassa tutkimuksessa.

Kaikille kestävä toiminta

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti entistä vastuullisemmaksi niin tuotteidemme ympäristöystävällisyyden, toimintamme läpinäkyvyyden kuin työntekijöidemme hyvinvoinnin osalta. Arvoihimme kuuluu “Kaikille kestävä toiminta”, joka tarkoittaa, meille, että luomme kestävää toimintakulttuuria luontoa arvostaen.

Käytännössä se tarkoittaa meille esimerkiksi hiilijalanjälkemme pienentämistä sekä hyvän työympäristön luomista. Tutustu tältä sivulta tarkemmin, mitä teemme luodaksemme kaikille kestävää toimintaa!

Tutustu arvoihimme

 

Hiilijalanjälkemme

Meille on tärkeää arvioida toimintamme ilmastovaikutuksia konkreettisten laskelmien perusteella, ja kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Teetätimme hiilijalanjälkilaskelman, jonka toteutti konsulttitalo Greenstep hiilijalanjäljen laskennan GHG-protokollan mukaisesti.

Projektin tavoitteena oli selvittää Elegan kokonaan uusitun keittiön ja keittiöuudistuksen elinkaaren aikaiset vaikutukset ilmastoon ja ympäristöön. Projektin tuloksena luotiin kummallekin tuotteelle EPD-ympäristöseloste.

Laskennassa huomioitiin kattavasti tuotteiden raaka-aineet, raaka-aineiden
kuljetus, tuotantolaitosten energiankulutus, tuotannon hävikki sekä
paketointimateriaalit. Lisäksi laskennassa huomioitiin tuotteen loppukäsittely
sisältäen jätteen kuljetukset sekä kierrätyksen keittiön elinkaaren lopussa. Sen sijaan laskennassa ei huomioitu valmiin tuotteen kuljetuksia asiakkaalle eikä tuotteen
asennuksesta tai käytöstä syntyviä päästöjä.

LCA Laskennan tulokset suomeksi

EDP Keittiön päivitys ENG

EDP Uusi keittiö ENG

Hiilijalanjälki – Keittiöuudistus

Tehdessämme keittiöremontteja lähdemme aina liikkeelle siitä, että asiakas voi itse päättää, miten paljon haluaa uudistaa keittiötä. Me tarjoamme mittojen mukaan toteutettavan keittiöremontin. Konseptimme mahdollistaa sen, että keittiön rungot voidaan säilyttää ja uudistaa keittiön ilme esimerkiksi vain ovien vaihdolla.

Halutessaan keittiöön saa myös toiminnallisuutta lisääviä mekanismeja ja uusia säilytysratkaisuja. Kannustamme säilyttämään keittiössä rungot sekä muutakin mahdollisuuksien mukaisesti, ja uusimaan vain tarvittava.

Tekemässämme keittiön päivityksessä merkittävin osa hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineiden valmistuksesta (69 %) ja toiseksi eniten päästöjä aiheutuu valmistusprosessista (17 %) ja kolmanneksi eniten raaka-aineiden kuljetuksesta (12 %). Yhteensä keittiön päivityksen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on 154 kg CO2e/keittiö. Tämä on 56kg vähemmän kuin tekemässämme keittiön kokonaisessa uudistuksessa. Ero johtuu siitä, että päivityksessä jätämme alkuperäiset rungot paikoilleen.

Koska keittiöuudistuksen hiilijalanjälki on 26 % pienempi kuin perinteisessä keittiöremontissa ja kevyt keittiöuudistus on osa ydintoimintaamme, koemme sen merkittäväksi osaksi vastuullisuuttamme.

 

Hiilijalanjälki – Keittiöremontti

Jos asiakkaan keittiöstä ei saada rungot säilyttämällä mieleistä tai jos rungot ovat huonossa kunnossa, teemme tarvittaessa myös perinteisiä keittiöremontteja, jolloin hiilijalanjälki on 210 CO2e/keittiö. Käytännössä tämä vastaa hiilijalanjäljeltään noin 1486 km autolla ajoa tai yhdensuuntaista lentoa Keski-Eurooppaan. 

 

Kokonaisen keittiön hiilijalanjäljestä 76 % aiheutuu raaka-aineiden valmistuksesta ja toiseksi eniten valmistusprosessista (12 %) ja kolmanneksi eniten raaka-aineiden kuljetuksesta (9 %). Suurinosa hiilijalanjäljestä muodostuu siis sekä keittiön päivityksen että uuden keittiön kohdalla raaka-aineiden valmistuksesta.

Kestävämmät materiaalit

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja niissä käytettyjä materiaaleja kestävimmiksi. Tällä hetkellä kehityksessä on esimerkiksi kokonaan kierrätysmateriaalista valmistettu keittiön kaapinovi. Koska raaka-aineiden valmistus on sekä keittiöuudistuksessa että keittiöremontissa eniten hiilijalanjälkeämme nostava tekijä, on tämä kehitys meille erityisen tärkeää.

Lisäksi lajittelemme ja kierrätämme aina huolellisesti kohteiden purkutavarat, jotta jätteet käsitellään loppuun asti asiaan kuuluvalla tavalla.

Ovimateriaalit ja niiden sertifikaatit

Kaikilla käyttämillämme raaka-aineilla on vähäpäästöisyys sertifikaatti. 

ELEGA Kalvo

Kestävyys / puhtaanapito

  • Pinnan kosteudenkestävyys +++
  • Puhtaanapito +++
  • Kulutuksen kesto +++
  • Uv-valon kesto +++
ElegaMel
  • Sisusmateriaali on lastulevy, joka on 90% puuta, päästöluokka paras M1-luokka, mikä tarkoittaa, että tuote on vähäpäästöinen ja sen käyttö tukee hyvää sisäilmaa. 
  • Ovesta on tehty EPD-ympäristöseloste, joka on tärkein työkalu tuotteen ympäristövaikutusten raportoinnissa. Lyhenne tulee sanoista: Environmental Product Declaration. EPD:n perustana on elinkaarianalyysi (Life cycle assessment, LCA), jossa rakennusmateriaalin ympäristöominaisuudet kartoitetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

 

Kestävyys / puhtaanapito

  • Pinnan kosteudenkestävyys +
  • Puhtaanapito ++
  • Kulutuksen kesto ++
  • Uv-valon kesto+++

Kotimaista työtä

Kaikki tuotteemme suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa Haapajärvellä. Näin voimme taata korkean laadun, kestävyyden ja vastuullisen tuotantoprosessin. Pystymme valvomaan tehtaamme turvallisuutta ja työllistämään kotimaassamme lukuisia ihmisiä niin suunnittelun ja valmistuksen kuin myynnin ja hallinnon puolella. Tuotteillemme ja työllemme on myönnetty Avainlippu-merkki.

 

Lue lisää yrityksestämme

Työntekijöiden hyvinvointi edellä

Meille vastuullinen työpaikka tarkoittaa, että työntekijämme voivat hyvin. Pyydämme tasaisin väliajoin työntekijöiltämme palautetta työskentelystä meillä anonyymisti esimerkiksi Pulssi-kyselyillä. Lisäksi varmistamme myös yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumisen.

 

Meiltä löytyy myös lain velvoittama sisäinen Whistleblowing-kanava, jossa työntekijät pystyvät ilmoittamaan anonyymisti, jos he havaitsevat toiminnassamme epäkohdan. Koulutamme myös työntekijöitämme esimerkiksi turvallisuuden osalta jatkuvasti. Työntekijöitämme kannustetaan myös kulttuurin ja liikunnan pariin Epassilla.

 

Tutustu työntekijöidemme kokemuksiin Elegasta

Yhteistyömme Kummien kanssa

Vuonna 2024 olemme päättäneet tukea lasten terveyttä Kummit Ry:n kanssa ja antaa myös asiakkaillemme mahdollisuuden helppoon hyväntekeväisyystyöhön. Jokaisesta saadusta asiakapalautteesta lahjoitamme euron Kummeille ja tavoitteenamme on kerätä yhteensä 15 000 € lahjoituspotti vuoden 2024 aikana.

”Kummien arvot ovat tärkeitä ja heidän toimintansa niin vaikuttavaa, että koemme tämän lahjoitusväylän aidosti toimivaksi lasten ja nuorten tukemisessa”, kommentoi Elegan toimitusjohtaja Pauli Niinikoski

Lue lisää yhteistyöstämme

Valmistettu suomessa

Yrityksemme tuotteet valmistetaan Suomessa, mikä takaa niiden korkean laadun ja luotettavuuden. Olemme ylpeitä siitä, että meille on myönnetty Avainlippu-merkki, joka kertoo tuotteidemme kotimaisuudesta ja tukee suomalaista työtä. Valmistusprosessimme noudattaa tiukkoja ympäristö- ja laatuvaatimuksia, varmistaen, että jokainen tuote vastaa asiakkaidemme odotuksia.