Erkka Westerlund on monen suomalaisen mieleen painunut uraa uurtava ja arvostettu valmentaja. Juuri valmentamisesta Erkalle on syntynyt oma näkemys johtamisesta, josta hän on puhunut avoimesti yritysmaailman johtohenkilöille sekä eri medioille. Erkan johtamisopit kiteytyvät erityisesti työhyvinvointiin ja johtamisen kehittämiseen.

Nyt Erkka on ottanut uutena haasteena vastaan pestin Elegan hallituksessa elokuusta 2020 alkaen.

– Olen 12-vuotiaasta poikasesta lähtien ollut mukana valmennustoiminnassa, ja nyt olisi tarkoitus siirtyä operatiivisesta toiminnasta enemmän luottamushenkilön toimiin, kommentoi Erkka uudenlaista suuntaa uralleen.

Valmennuksen lisäksi Erkka on ollut sekä Jääkiekkoliiton kehityspäällikkönä että Suomen urheiluopiston rehtorina. Myös hallitustyöskentelystä Erkalla on runsaasti kokemusta, ja uskoo tuovansa Elegan hallitustyöskentelyyn uusia johtamisen näkökulmia.

Tavoitteena rakentaa huippujoukkue ja tiimi

Urheilun ja yritysten väliset maailmat eivät Erkan mielestä ole kovin kaukana toisistaan. Se, mitä vaaditaan huippu-urheilijalta, vaaditaan usein myös hyvältä työntekijältä.

– Yritykset ovat varsinkin viime aikoina alkaneet kiinnittää huomiota siihen, miten ihmiset voi ja miten he voisivat käyttää omia voimavarojaan paremmin työssään. Työn kokeminen merkityksellisenä on avainasemassa, Erkka kertoo.

Erkka kertoo aiemmin valmentaneen monologilla, eli tyylillä, jossa vuorovaikutus on melko vähäistä ja asiat tulevat ikään kuin käskettynä. Nyt viimeiset 15 vuotta hän on harjoitellut dialogia eli keskustelevaa ja vuorovaikutteista johtamistyyliä.

– Tänä päivänä hyvältä yritykseltä vaaditaan sitä, että ihmiset ovat keskiössä. Ymmärretään, että he ovat itse asiassa yrityksen tärkein voimavara.

– Johtaminen on laajentunut jokapäiväisen työn johtamisesta myös siihen, miten ihminen kasvaa ja kehittyy omassa työssään. Valmentavan johtamisen lähtökohtana on se, ettei johdeta pelkästään työtä vaan ihmisiä. Parhaiten pärjätään silloin, kun työpaikalla voidaan hyvin, Erkka kiteyttää nykyjohtamisen ydintä.

“Työskentely isoissa tiimeissä sisältää valtavasti potentiaalia kehittymiselle”

Isompien tiimien johtaminen ja niissä työskentely on sekä esimiehelle että työntekijälle jatkuva oppimistilanne. Toimivista suurista tiimeistä on nähty parhaimpia esimerkkejä töiden tekemiselle ja kehittymiselle työssään.

– Esimiehen ja työntekijän välinen raja tulee hälvenemään entisestään. Keskusteleva johtamistyyli voi tuottaa vanhemmalle sukupolvelle enemmän töitä, kun taas nuorempi sukupolvi on kasvanut tähän maailmaan, jossa ei ole niin kutsutun monologin rasitetta.

– Elämme tällä hetkellä ristiaallokossa, jossa toiset vannovat edelleen kovan johtamisen ja pomon tärkeyteen, ja toiset taas uskovat siihen, että paras tulos saadaan aikaan ihmisistä itsestään eikä jonkun toisen käskemänä, pohtii Erkka sukupolvien välisiä eroja.

Erkan mielestä molempia tapoja tarvitaan edelleen, mutta keskustelevalla johtamistyylillä voidaan päästä parempaan lopputulokseen. Keskustelu, kuuntelu ja yhteisten ratkaisujen löytäminen on pääroolissa dialogilla johtamisessa.

“Olin otettu, kun minua pyydettiin mukaan Elegan hallitukseen”

Erkan on määrä aloittaa Elegan hallituksessa työskentely 1.8.2020. Täysin tyhjästä Erkka ei kuitenkaan työhön ryhdy, vaan kertoo tutustuneensa organisaatioon jo aiemmin.

– Olin viime syksynä mukana Elegan kauden avaustilaisuudessa Piispalassa. Pääsin tutustumaan Elegan organisaatioon, ja sitä kautta tiesin tarkemmin, mihin olin ryhtymässä.

– Olin otettu, kun minua pyydettiin mukaan Elegan hallitukseen. Arvostan sitä, että minulle tarjoutui tällainen mahdollisuus. Odotan innostunein ja motivoitunein tunnelmin aloitusta, toteaa Erkka.