Elegalle on myönnetty Avainlippu-tunnustus osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tunnustuksen myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä

Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Elegan kestävät kalusteet valmistuvat omalla tehtaalla Haapajärvellä.

Lisäksi kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia. Suomalaista palvelua merkitsevällä Avainlipulla tarkoitetaan sitä, että yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto sekä yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Mitä Avainlippu tarkoittaa? Katso video!

Avainlippu-merkin tuntee moni suomalainen

Suomalaisen Työn Liitton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Tutkimuksen mukaan myös suurin osa suomalaisista (75 %) on sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Katso video Avainlippu-merkin esittelystä!