Elega toteutti keittiöremonttitutkimuksen, jonka tulokset ovat varsin mielenkiintoista luettavaa. Kyselytutkimukseen osallistui 18- yli 65-vuotiaita jakautuen tasaisesti ympäri Suomen. 

Vastaajien joukossa oli niinikään kerrostalossa, omakotitalossa että rivitalossa asuvia. Ota mukava asento ja uppoudu tutkimuksen tuloksiin!

Enemmistö suomalaisista uusisi vain keittiön toiminnallisuuksia ja ilmeen 

Olemme erityisen tyytyväisiä, että 39 % suomalaisista olisi valmis uusimaan vain tarvittavia osia keittiöstä, kuten keittiön kaapin ovet ja tasot sekä mekanismit. Pelkät keittiön kalusteet uusisi 28 % vastaajista. Keittiön uusimisen lisäksi lattiaremonttiin ja kodinkoneiden uusimiseen olisi valmis 32 % vastaajista.

Enemmistö vastaajista (59 %) on myös ennakkoon tutustunut tai jo toteuttanut keittiöremontin vain ovet ja tasot uusimalla, jolloin remontissa on hyödynnetty keittiön vanhoja runkoja. Vajaa puolet vastaajista (41 %) kertoi, etteivät olleet tutustuneet perehtyneet menetelmään. 

Tulokset ilahduttavat, sillä on huomattavasti ekologisempaa uusia vain tarvittavat osat ja hyödyntää vanhoja runkoja. Elegalla uusimme vain tarvittavat osat keittiöstäsi, mikä säästää luontoa ja leikkaa hinnasta ison siivun. Tehtaassamme syntyvät hukkalevyt hyödynnetään lämpölaitoksella ja kotisi vanhat keittiökalusteet toimitamme kierrätykseen.

Todennäköinen keittiöremontin budjetti alle 5 000 euroa

Kysyimme keittiön omistajilta, mikä olisi heidän todennäköisin keittiöremontin budjetti, jos he suunnittelisivat remonttia. Keskiarvona suosituin vastaajien keskuudessa oli alle 5 000 euron budjetti (38 %). Seuraava budjettihaitari 5 000 – 9 000 euroa jäi täpärästi vastaajien keskuudessa toiseksi (36 %). 

Vastaajista neljäsosa olisi valmis käyttämään keittiöremonttiin 10 000 euroa tai enemmän. Vastauksissa nousi esille eri ikäisten vastaajien eroavaisuudet, sillä esimerkiksi nuoremmat vastaajaryhmät (18-34-vuotiaat) olisivat valmiimpia käyttämään enemmän budjettia keittiöremonttiin kuin vanhemmat ikäluokat.

Elegan toimintamalli sopiikin erinomaisesti suomalaisten mieltymyksiin, sillä keskimääräinen keittiöremontin hinta Elegalla on 4 000 – 5 000 euroa. Edullisempiakin vaihtoehtoja löytyy, sillä uudistuksen laajuus ja materiaalivalinnat vaikuttavat hintaan. 

Voit lukea täältä tarkemmin, mistä keittiöremontin hinta koostuu >>

Keittiön pitkä käyttöikä tärkein ominaisuus vastaajille

Keittiön pitkäikäisyys oli vastaajille (67 %)  ehdottomasti tärkein ominaisuus, kun vastaajat pohtivat keittiökalusteiden hankintaa. Melko tärkeänä nousivat esille edullinen hinta (47 %), nopea toimitus ja asennus (46 %) sekä ekologisuus (45 %).

Malliston toiminnallisuudet (62 %) ja ulkoasu (58 %) koettiin vastaajien keskuudessa erittäin tärkeänä. 

Suunnittelukäyntiä omassa kodissa arvostetaan

Tutkimukseen vastanneet olivat sitä mieltä, että suunnittelukäynti kotona on erittäin tärkeää (29 %) ja melko tärkeää (39 %). 

Keittiökauppoja suunnittelevat eivät pidä verkkokauppamahdollisuutta kovin tärkeänä. Vastaajista 72 % oli sitä mieltä, että verkkokauppa ei ole kovin tai lainkaan tärkeä ominaisuus.

Elegan tarjoamaa edullista ja helppoa tapaa toteutta keittiöremontti pidettiin vastaajien keskuudessa (65 %) joko melko tai erittäin kiinnostavana ideana.